fbpx

privacy beleid

Persoonsgegevens die Bier Broeders verwerkt
Bier Broeders verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP adres

Waarom Bier Broeders gegevens nodig heeft
Bier Broeders verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daarom verzoekt en / of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Bier Broeders uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bier Broeders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens worden na de opdracht behouden. Zo kunnen we bij uw volgende opdrachten een stuk sneller en efficiënter te werk gaan. Mocht u na de opdracht toch willen dat de gegevens gewist worden, neem dan contact op met info@bier-broeders.nl.
Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bier Broeders verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bier Broeders blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bier Broeders en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover we beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bier-broeders.nl.
Bier Broeders zal vervolgen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Bier Broeders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarheid en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bier Broeders maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn er aanwijzingen van misbruik zijn of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bier Broeders verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bier Broeders op via info@bier-broeders.nl. www.bier-broeders.nl is een website van Bier Broeders. Bier Broeders is als volgt te bereiken:

Postadres: Kalverstraat 46, 5642 CJ Eindhoven
Vestigingsadres: Kalverstraat 46, 5642 CJ Eindhoven
Inschrijvingsnummer Handelsregister Kamer van Koophandel: 74224646
Telefoon: 06 - 21 86 42 39
E-mail: info@bier-broeders.nl